Access Control Manager
FAQ

Access Control Manager FAQ

Къде е приложима системата за контрол на достъп?

Access Control Manager е универсално приложима - еднакво подходяща за малки частни обекти с 1-2 четеца (напр. жилищни входове, къщи) до сложни корпоративни инсталации с хиляди четци и карти, разположени в географски разделени локации
При необходимост от разширение, това става просто с добавяне на небходимото количество хардуер

Как се оторизират потребителите?

Системата използва популярните и достъпни RFID карти/тагове, които са евтини и позволяват лесна персонализация. Освен тях, поддържаме и специални начини за идентификация:

  • QR-код от касови бонове (подходящи за еднократен достъп например до санитарни помещения в бензиностанции)
  • RFID стикери за автомобили за автоматично отваряне на бариери
  • Лицеви скенери за FaceID автентикация
  • Достъп с приложение от смартфон

Колко карти за достъп може да се използват?

Без ограничение - нашата система поддържа неограничен брой карти/тагове, като една и съща карта може да се ползва в различни физически системи (вкл. в системи от други производители). Всяко лице може да има произволен брой карти и всяка карта може да има собствени права за достъп.

Как се задават правата на достъп?

Правата за достъп за всяка от картите се задават от администратора според различни критерии - нива на достъп на картата (четци, до които картата има достъп), а също и времеви периоди - дни от седмицата с начален/краен час на достъп или пък достъп на база начална/крайна дата. Възможностите за настройка са гъвкави и подробни, за повече информация погледнете потребителското ръководство.

Имам бизнес в различни райони/градове. Мога ли да управлявам контрола на достъп централно?

Категорично. Можете да управлявате хиляди четци и потребители от само един уеб-базиран интерфейс. Информацията, необходима за устройствата във всяка локация се синхронизира автоматично през TCP/IP връзка между нашите контролери.

Как се инсталира и поддържа системата?

Access Control Manager е наша собствена разработка. Разполагаме с обучени екипи за монтаж, внедряване, обучение и поддръжка. От вас не се изискват технически умения.

Мога ли сам да администрирам системата?

С лекота! Настройките и справките на системата се контролират през стандартен уеб браузър, не изискват специален софтуер и са лесно управляеми. Можете сами да въвеждате служители, карти и тагове за достъп, да създавате нива/зони за достъп и да ги асоциирате към съответните карти. В допълнение, при големи системи, можете да делегирате част от дейностите на вашите регионални мениджъри, като правата им за достъп до административната част може да бъде подробно лимитиран.

Как се отчита работното време?

Използвайки информацията за събитията от вход и изход, разполагате с подробни справки за изработеното работно време и закъснения за вашите служители с подробни филтри по времеви периоди, разделени по длъжности / клонове / отдели на служителите. За всеки служител се поддържа индивидуално работно време.
Системата поддържа експорт в табличен формат (xls/ods/csv), експорт за Geocon, както и форма 76.