Access Control Manager
Възможности

Access Control Manager Възможности

Access Control Manager е съвременна система за контрол на достъп на персонал и посетители и отчет на работно време. Проектирана и реализирана от изцяло български екип, съобразена с нуждите на българския пазар.
Универсално приложима както за малки частни обекти, така и за корпоративни инсталации с хиляди точки на достъп и многочислен персонал.

Компоненти и софтуер

Access Control Manager е съчетание от хардуерни компоненти и софтуер за админстриране и справки. Хардуерните елементи включват контролери, четци (евентуално лицеви или QR скенери), окабеляване между тях, електромагнитни насрещници, както и необходимия брой RFID карти/тагове. Опционално, поддържа се връзка с външни турникети или бариери.
Софтуерната част, изработена изцяло от нас, управлява хардуера, регистрите за служители / посетители и генерира справки.

Контрол на достъп

Контролът на достъп е основната задача на Access Control Manager и с нашата система получавате мощен инструмент за конфигуриране и управление на правата за достъп на вашите служители.
Ето най-важните предимства:

Географско независим

Разположението на четците на системата е неограничено по отношение на физическото им разположение.

Те може да са в различни сгради, градове или държави и всички се управляват централизирано.

RFID четци

Поддържат се неограничен брой четци, без оглед на физическото им / географско разположение. Всеки четец може да бъде в авариен режим (отворен постоянно) или деактивиран. Освен четци, могат да се използват QR скенери или скенери за автомобилни стикери.

RFID карти

RFID картите/таговете са масово разпространени, нескъпи устройства, които лесно се интегрират в една или повече системи за контрол на достъп. Поддържат се неограничен брой карти, като всеки служител може да има неограничен брой асоциирани карти.

Нива / зони на достъп

Нивото на достъп включва набор от четци, през които дадени карта може да преминава. Поддържат се неограничен брой нива на достъп, всяко от които може да съдържа неограничен брой четци. Всяка карта може да бъде асоциирана към едно или повече нива на достъп

Лицево разпознаване

Разполагаме със специални FaceID лицеви скенери, чрез които достъпът се осъществява без карта - само с разпознаване на лице.

Достъп от смартфон

В допълнение към картите, оторизацията може да се прави и от специално мобилно приложение, което поддържа отваряне на четци от смартфон. С едно приложение могат да се управляват различни системи, като достъпа до тях се контролира по същия начин както от обикновена карта.

Ограничение по време

Освен от нивата на достъп, правата на картите могат да бъдат по-фино настройвани с ограничение за достъп по дни и часове от седмицата, както и от период от време между две дати.

Аварийно отваряне

При необходимост, четците могат да бъдат отваряни директно от уеб интерфейса от администратор.

Anti Pass-back поддръжка

Функция за допълнителна сигурност, която не позволява злоупотреба с картите за достъп - например прави невъзможен достъпа с една и съща карта на повече от 1 лице

Поддръжка на IP камери

При преминаване през четците, системата може да прави снимки от стандарти IP камери, които се прикрепят към събитията като доказателствен материал. Една и съща IP камера може да се свързва към няколко четеца, поддържа се регулируемо закъснение на момента на снимката

Управление на персонала

Системата позволява служителите да бъдат логически организирани в клонове, отдели и длъжности. Това позволява по-лесна и интуитивна организация на правата за достъп на множество лица, а също и улеснява справките за конкретни групи служители.

Интуитивен импорт на данни

Поддържа се лесен и удобен импорт на данните за служителите (вкл. имена, смнимки, разпределение в организацията, асоциирани карти и нива на достъп) от обикновен Excel файл.

Работно време и справки

Данните от регистрираните на четците събития се използват за изчисления на разнообразни справки за изработените от служителите работни часове и закъснения, както и други справки

Справки за работно време

Налични са няколко подробни справки за работно време с различен формат, опции за филтриране и експорт на данните. Може да се отчитат изработените часове за период от време, индивидуално за всеки служител (всеки служител може да има собствено работно време):

  • Опростена справка
  • Детайлизирана справка
  • Справка с отчитане на закъснения
  • Работно време в задължителни присъствени часове

Системни справки

  • Служители в системата към дата и час (може да се използва в аварийни ситуации, напр. пожар)
  • Проследяване на служители за период

Охрана на живо

Справки подходящи за охраняващ персонал, който посреща служители и посетители на входа на сградата с online проследяване на събитията

  • Събития на живо
  • Проследяване на посетители

Поддръжка

Ние познаваме отлично нашата система и осигуряваме първокласна поддръжка във всички етапи - проектиране, внедряване, обучение на персонала

Индивидуално проектирани инсталации

Знаем, че всяка система е индивидуална и винаги я изпълняваме според конкретните специфики. Това включва индивидуален проект, най-добра оферта, инсталация и въвеждане в експлотация. Разполагаме с отлично обучен инженерен екип.

Абонаментна поддръжка

Предлагаме гъвкави индивидуални планове за абонаментна поддръжка на системата за контрол на достъп с минимално време за реакция.

Персонализация

По желание - предоставяме услуги по персонализация на картите за достъп с индивидуален дизайн на картите, защитни стикери, номерация и др.