Access Control Manager работи в инсталации от всякакъв мащаб и е универсално приложима в организации с различен предмет на дейност.

Тази гъвкавост позволява да имаме клиенти от почти всяка сфера на обществения живот - правителствени институции, търговски обекти, куриерски компании, болнични заведения, училища, частни лица и т.н.